Kontakty

Predajca

Názov:Demo eKatalogu ATC SK
IČO:
DIČ:
Mesto:Bratislava
PSČ:821 04
Adresa:Cesta na Senec 2/A
Telefón:+421 249 406 701
E-mail:administrator@ekatalog.biz
Kontakt:www.ekatalog.biz atcompsk.ekatalog.biz

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 02/58272 172
  • 02/58272 104
Fax:
  • 02/58272 170